KFARkonsult är ett kunskapsföretag med inriktning på installationsteknik, som ansluter till projekt i byggbranschen.  Rådgivningen kan ske av olika skeden i projekten som utredning,  projektering kontroll och besiktning. Teknikområden är VVS, Styr®ler samt specialistområdet för gasteknik, med certifierad behörighet att besiktiga medicinska gasanläggningar. Medarbetare i företaget har 30 års erfarenhet från VVS-konsultbranschen. KFARkonsult använder Cad teknik vid projektering  och datoriserade hjälpmedel, som är anpassade till kunder och medkonsulters system.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Energigasolanläggningar

 • Ansökningshandlingar tillstån för hantering av brandfarliga varor
 • Projektledning
 • Projektering
 • Kostnadsutredningar
 • Klassningsplaner enligt SEK 426
 • Beredskapsplaner
 • Driftsättning

Industrigasanläggningar

 • Utredning
 • Projektering
 • Driftsättning
 • Provtryckning
 • Kontroll/besiktning
 • Klassning av explosionsfarliga områden

Medicinska gaser

 • Centralgasanläggningar enligt SIS HB 370 resp. SS-EN iso 7396-1:2007
 • Säkerhetsbesiktning med certifierad besiktningsman SWEDECERT nr147
 • Provtryckning av befintliga och nya system
 • Utbildningsledare för sjukhusorganisationer, konsulter och entreprenörer
 • Revisionsbesiktningar av befintlig anläggning
 • Dokumentering
 • Driftssättning Utbildning av DU personal